Välkommen till Corvaras värld

Vi erbjuder saneringstjänster för industrikunder i hela Norden och bistår även med skadeservice och sanering efter exempelvis brand, fukt, asbest, PCB och mögel. Rivning, håltagning och transport av miljöfarligt material är ett annat av våra specialistområden. Välkommen att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig!

Vi finns nära dig

30 kontor i hela landet och över 670 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.