Corvara förvärvar saneringsföretaget FSG i Skellefteå

Riv- och saneringsföretaget Corvara förvärvar en majoritetspost i Fukt- och Saneringsgruppen, FSG, i Skellefteå. Därmed förstärker Corvara sin position inom saneringstjänster ytterligare och blir en av de ledande aktörerna i Västerbotten. FSG har 16 anställda och omsätter cirka 17,5 miljoner kronor.

– Skellefteå kommun har en kraftfull utveckling och med hjälp av FSG kan vi nu koppla ihop våra skadeverksamheter i Luleå och Umeå som tillsammans bildar en stark region. Vi ser redan en stor efterfrågan på våra tjänster, och i och med förvärvet kommer vi att kunna ta oss an ännu flera projekt, säger Jan-Ola Lomgren, regionchef Norra Norrland på Corvara.

Stark position
Corvara har sedan tidigare en stark position i norra Sverige med verksamhet inom rivning, håltagning och sanering. I och med förvärvet vidgar Corvara sitt erbjudande ytterligare och kan erbjuda marknaden ett komplett tjänsteutbud inom skadesanering, det vill säga sanering av exempelvis asbest, pcb, fukt, vatten, brand och mögel. FSG kommer även fortsatt driva sin verksamhet som ett självständigt företag med fokus på tjänster och lösningar inom skadesanering. Bolagets nuvarande ledning fortsätter som tidigare, och kommer framöver att kunna dra fördel av Corvaras breda tjänsteutbud och branscherfarenhet inom såväl rivning som skadesanering.

 

– Det känns mycket inspirerande att bli en del av ett stort och rikstäckande företag. Vi kan dra fördelar av Corvaras storlek, resurser och kompetens samtidigt som vi kan bidra med spetskompetens inom skadeservice i norra Sverige, säger Jimmy Engström, vd på FSG.

 

För mer information, kontakta:
Jan-Ola Lomgren, regionchef Norra Norrland, Corvara Industri- och Skadeservice AB, 070-592 02 92

Jimmy Engström, vd FSG Sverige AB, 0910-21 56 51

  

Om FSG

FSG är ett tjänsteföretag med specialister inom området fukt- och vattenskador, brandskador, mögelskador, miljöinventering och provtagning, statusbesiktning, asbest- och PCB-sanering, ventilationsrengöring, krypgrundsavfuktning m.m. FSG är en komplett samarbetspartner för alla typer av besiktningar, inventeringar och saneringar av villor, radhus, flerfamiljshus, industrilokaler, butiker och kontor. Kunder finns både inom privat och offentlig sektor.

 

Vi finns nära dig

30 kontor i hela landet och över 670 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.