Stort rivningsprojekt på Danderyds Sjukhus

På Danderyds sjukhus genomförs flera projekt, bland annat byggs en ny akutvårdsbyggnad samt modernisering av vårdbyggnader.

Projektet är ett led i den största satsningen någonsin inom Stockholms Läns Landsting. Sjukhusen i regionen kommer att utvecklas så att vård från nuvarande Universitets-/akutsjukhus kan flyttas ut till sjukhusen.

Corvara ansvarar för rivning, håltagning och sanering invändigt på vårdavdelningar med en bruttoarea på ca 9000m2 .

– Vi är självfallet mycket glada över förtroendet vi får att leverera våra tjänster till Locum. Att få vara med och bidra till en riktigt stor satsning på sjukvården i Stockholm är såklart hederssamt. Att vi fått uppdraget är en tydlig indikation på att vi håller en hög leveranskvalitet och att våra kunder är nöjda med oss. Vår långsiktiga satsning inom rivning och håltagning ger resultat, och vår ambition är att fortsätta växa och ta en ledande position inom rivning och håltagning, säger Johan Nonnen, regionchef på Corvara .

 

Om Locum
Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt sin ägare Stockholms läns landsting. Visionen är att vara en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020!

 

 

För mer information
Johan Nonnen, regionchef Corvara
Tel: 070-92 56 328

Vi finns nära dig

30 kontor i hela landet och över 670 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.