Arbetsmiljöpolicy

Corvara Industri- och skadeservice AB skall verka för en god och säker arbetsmiljö, omfattande psykisk, social och fysisk arbetsmiljö. Arbetsmiljölagstiftning och andra krav skall uppfyllas och arbetsmiljöarbetet skall genomsyra hela företaget, beröra samtliga anställda och integreras i det dagliga arbetet.

Riskerna skall minimeras genom:

– Underhåll av maskiner och utrustning.
– Utbildning i förebyggande skyddsfrågor och säkerhetstänkande samt metod och maskinkunskap.
– Tillhandahållande av skyddsutrustning.

Arbetsskadeutveckling, personalomsättning, sjukfrånvaro och Rehabärenden följs upp för att rätt åtgärder skall kunna vidtas så att ökad säkerhet och trivsel uppnås.
Samtliga medarbetare skall trivas och känna sig säkra på sin arbetsplats.

2014-05-08

Vi finns nära dig

30 kontor i hela landet och över 670 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.