Kvalitetspolicy

Rätt utrustning – Rätt tid – Ordning och reda

Kunderna skall alltid vara nöjd med utförda insatser. Detta skall Corvara Industri- och skadeservice AB uppnå genom att:

  • Hålla maskiner och utrustning i ett gott och ändamålsenligt skick.
  • Tillhandahålla motiverad och kunnig personal
  • Ha en hög tillgänglighet

För att bibehålla hög kvalitet och sträva efter ständiga förbättringar förväntas medarbetarna aktivt bidraga med sitt yrkeskunnande och engagemang. Ett välförankrat och systematiskt arbetssätt skall leda till goda referenser för ytterligare affärer och skall ge upphov till goda kundrelationer.

 

2016-05-04

Vi finns nära dig

30 kontor i hela landet och över 670 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.