Miljöpolicy

Corvara Industri- och skadeservice AB skall:

– Bedriva verksamheten med så begränsad miljöpåverkan som möjligt med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser.

– Följa gällande lagstiftning och leva upp till våra kunders miljökrav.

– Förebygga miljöpåverkan från vår verksamhet genom att bl.a. minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter, maskiner och kemikalier.

Miljöarbetet vara väl förankrat i organisationen genom lämplig utbildning, tydliga instruktioner och engagemang från personal, leverantörer och kunder, vilket skall resultera i ständiga förbättringar av verksamheten.

 

 

2014-05-08

 

Vi finns nära dig

30 kontor i hela landet och över 670 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.