Tillstånd och certifieringar

Corvara Industri- och skadeservice AB innehar trafiktillstånd samt tillstånd för yrkesmässig trafik av avfall samt tillstånd för transport av farligt avfall.

Företaget innehar tillstånd att hantera asbest vid rivning.

Corvara Industri- och skadeservice AB är certifierade enligt ISO 14001 sedan år 1999. Under år 2018 certifierades samtliga avdelningar enligt ISO 9001. Certifikatsnummer 1749.

Corvara Industri- och skadeservice AB är pre-kvalificerade i SellihcA med Sellihca id. 104704, samt i TransQ med TransQ id. 200205.

Corvara Industri- och skadeservice AB är auktoriserade enligt Svenska Fogbranschens Riksförbund och certifierade enligt RSVR.

 

Vid önskemål om att få ta del av Corvara Industri- och skadeservice AB certifikat, intyg och tillstånd kontakta Åsa Lindedal.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.