Stor bostadsrenovering i Lomma

Vyens AB som är en del av Corvara Group har fått i uppdrag av NCC att ansvara för rivningsentreprenaden inom flertalet bostadsfastigheter.

Projektet omfattar sanering- och rivningsarbeten och håltagning i 200 lägenheter. Det är ett stort asbestsaneringsarbete i samtliga badrum, och i övriga delar av fastigheten bistår Vyens AB med sanering av rör och ventilationskanaler.  Det krävs stora resurser och snabba resursfördelningar i projektet, Vyens AB har ett spann på mellan 5–12 medarbetare.

– NCC som kund ställer höga krav på sina underentreprenörer när det gäller arbetsmiljö, miljö och säkerhet. En del av arbetet innebär asbestsanering där vi bidrar med vår specialistkompetens så att bland annat rivningen kan ske på ett säkert sätt för bostadsinnehavarna, entreprenörer och övriga. Tack vare ett mångårigt och nära samarbete med NCC och att vi på Vyens ligger i framkant när det kommer till arbetsmiljö, miljö och säkerhet, allt detta är bidragande faktorer till att just vi fick entreprenaden säger David Bjurestad, VD på Vyens AB.

 

Om NCC
NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar.

 

För mer information kontakta:

David Bjurestad, VD Vyens AB

Tel:046-270 08 21

E-post:david@vyensab.se

Vi finns nära dig

30 kontor i hela landet och över 670 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.