Corvara avyttrar affärsområdet Industriservice

Corvara har beslutat att avyttra affärsområdet Corvara Industriservice som består av tjänster inom industrirengöring, till exempel pannrengöring, kemisk rengöring och högtryckspolning. Köparen är Veolia Sweden som kommer att överta verksamheten under sommarhalvåret 2017.

– Det känns bra att låta Corvara Industriservice utvecklas vidare som en del av Veolia, eftersom affärsområdet passar mycket bra in i Veolias verksamhet. Vi har båda starkt kundfokus, och affären innebär att Veolias befintliga kunder får tillgång till Corvaras expertis inom Industrirengöring. Corvaras kunder ges samtidigt möjligheten att dra nytta av Veolias kompetens inom energi, vattenbehandling och förädling av restprodukter, säger Fredrik Eliasson, koncernchef Corvara Industri- och Skadeservice.

Se: www.veolia.se/fokusområden

Veolia övertar kundavtal, medarbetare, lokaler och maskiner som tillhör affärsområdet Industriservice, och som utgår från 15 olika orter över hela Sverige. Affärsområdena Riv- och Skadeservice kommer fortsatt att vara kvar i Corvara.

– Vi har gjort en strategisk genomlysning av verksamheten och kommit fram till att ett renodlat fokus på Riv- och Skadeservice är bästa vägen framåt för oss, samtidigt som vi ser att affärsområdet industriservice kan utvecklas på ett bättre sätt i Veolias regi, säger Fredrik Eliasson.

– Corvaras verksamhet inom industrirengöring innebär ett tillskott av kompetens som efterfrågas i anslutning till de uppdrag vi redan har, men som vi fram tills nu har saknat i vår nordiska verksamhet. Industrirengöring är sedan länge en viktig del av Veoliakoncernens tjänsteutbud i andra delar av världen, varför vi dessutom har möjlighet att utveckla tjänsteområdet ytterligare. Det stärker vår marknadsposition och bidrar kraftigt till den tillväxt vi har som mål för verksamheten som riktar sig mot industrin och energi- och vattenanläggningar, säger Mikael Jansson, koncernchef Veolia Norden.

För mer information, kontakta
Fredrik Eliasson, koncernchef Corvara, 0706-785 648, fredrik.eliasson@corvara.se
Mikael Jansson, koncernchef Veolia Norden, 070-274 77 26, mikael.jansson@veolia.com

Vi finns nära dig

30 kontor i hela landet och över 670 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.