Affärsidé

Corvara Industri- och skadeservice AB ska genom teknisk kompetens, goda relationer och stort kundfokus tillhandahålla marknadens mest kostnadseffektiva lösningar inom rivning och skadesaneringsområdet.

Vision
Corvara Industri- och skadeservice AB skall vara en av Sveriges ledande aktörer inom skadeservice och sanering.

Affärsidé
Med stort engagemang och stark entreprenörsanda ska Corvara erbjuda främst svenska kunder branschledande kompetens och kvalitativa tjänster inom alla typer av skadeservice och sanering.
Kunderna finns främst inom branscherna bygg, fastighet och försäkring men även inom tillverkande industri.
Corvara ska vara kundens förstahandsval tack vare sitt kvalitetsfokus och kontinuerliga arbete för en hållbar utveckling.

Våra värderingar

På Corvara agerar vi enligt våra tre värderingar.

Enat Ansvar för resultatet
Vi tar ansvar för kvalitet, miljö och säkerhet i alla delar av uppdragen. Målet är att du som kund alltid ska vara nöjd med de tjänster vi utför åt dig.

Entreprenörskap i hela affären
Vi har ett starkt kundfokus, hög tillgänglighet, stor flexibilitet, ständig metodutveckling och en effektiv organisation.

Personligt engagemang i varje uppdrag
Vi bygger goda långvariga kundrelationer och verkar för ett internt klimat som skapar möjligheter för individen.

Genom att alltid verka enligt dessa tre värderingar blir vi en mervärdesskapande partner för våra kunder.

2011-12-05

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.