Kemisk rengöring

Vattenburna kyl- och värmesystem behöver rengöras då och då för att kunna göra sitt jobb på allra bästa sätt. Faktum är att även de minsta beläggningarna i systemet kan minska värmeöverföringen och leda till kraftigt försämrad effekt.

Vi erbjuder kemisk systemrengöring som ett kostnadseffektivt, miljövänligt och snabbt sätt att rena och energioptimera ditt system. Värmeöverföringen ökar och du får en lägre uppvärmningskostnad på en och samma gång.

Vi jobbar med CIP-metoden, Cleaning in place, som återställer systemet i skick som nytt. De kemiska produkterna anpassas efter vad föroreningarna i systemet består av, och löser beläggningar som kalk, humus, rost, snäckor, olja och bakterier.

Så långt det är möjligt använder vi biologiskt lättnedbrytbara vätskor. Du slipper dyra deponiavgifter samtidigt som det är skonsamt för miljön.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.