Vattenbilning

Vattenbilning är en miljövänlig och effektiv metod där vi med hjälp av vatten under högt tryck, i ett speciellt rörelsemönster, bilar bort betong från olika konstruktioner.

Metoden är skonsam mot armering och underliggande konstruktion. Du kan välja att avlägsna valda delar av betongen medan den friska får vara kvar, och även de mest svåråtkomliga ytorna kan åtgärdas.

Vi använder oss av en modern högtrycksutrustning med olika typer av robotar och riggar som vi specialanpassar helt efter dina önskemål och behov. Via datastyrning definierar vi exakt vilka ytor robotarna ska bearbeta – och vilken betong som ska bilas bort.

Kontakta oss för mer information:

Mattias Carlsson
Affärsutveckling
Tel 060–13 27 27
Mobil 0706–60 01 50
mattias.carlsson@corvara.se

Mikael Hedman
Platschef
Mobil 0707–50 58 38
mikael.hedman@corvara.se

Vi finns nära dig

30 kontor i hela landet och över 670 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.