Skadedjursbekämpning

Flugor, myror, kackerlackor och möss. Det finns hundratusentals kryp och smådjur omkring oss som vi aldrig lägger märke till – förrän de börjar orsaka skador.

Våra skadedjurstekniker kan hjälpa till med att bekämpa skadedjur samt även sanera efter dem. Vid behov utför vi även skyddsjakt på till exempel fåglar.

Hos oss finns även byggteknisk expertis som kan hjälpa till med förebyggande åtgärder.

Vi samarbetar med ett flertal försäkringsbolag och erbjuder professionella tjänster till företag, fastighetsbolag och privatpersoner.

Vi finns nära dig

30 kontor i hela landet och över 670 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.