Teknisk skadeservice och elektroniksanering

I styrskåp och elskåp samlas damm, olja och smuts efter många år i produktion. Detta bidrar till risk för kortslutning och brand och därför är professionell sanering en viktig investering.

  • Vi sanerar industriella maskiner, elskåp, styrskåp och allt som är tillverkat i rostfritt material.
  • Vi gör både förebyggande underhållssanering och sanering efter brand eller vattenskada.
  • Vi begränsar korrosionsangrepp som redan uppkommit och utför kloridmätningar för att förhindra ännu mer korrosion.

Vi samarbetar med försäkringsbolag och företag över hela landet – varmt välkommen du också!

Vi finns nära dig

30 kontor i hela landet och över 670 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.