Industriservice

Vi erbjuder saneringstjänster för industrikunder i hela Norden. Vi har den specialkompetens som krävs för att klara av de tuffa krav som ställs inom industrin.

Skadeservice

När skadan är framme kan vi bistå med skadeservice. Vi har expertis inom bland annat sanering efter brand, fukt, asbest, PCB och mögel.

Miljörivning

Vi tar oss an allt från håltagning till totalrivning av fastigheter, men också sanering av miljöfarligt material. Du kan vara helt trygg med att varje projekt förbereds noggrant, säkert och miljöriktigt.

Vi finns nära dig

30 kontor i hela landet och över 670 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.