Skadeservice

När skadan är framme kan vi bistå med skadeservice. Vi har expertis inom bland annat sanering efter brand, fukt, asbest, PCB och mögel.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.