Miljö & kvalitet

Corvara verkar för ett säkert och mer hållbart samhälle. Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 sedan 1999, ett kvitto på att vårt miljöarbete håller måttet. Vi var ett av de allra första företagen i branschen som blev miljöcertifierade och miljöarbetet har en helt självklar del i vår verksamhet.

Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra vårt miljöarbete, och vi gör konkreta insatser där de gör störst nytta. Ett av våra miljömål är att minska resursförbrukningen i form av drivmedel. Vi försöker även minska luftutsläppen genom exempelvis sparsam körning av våra fordon och kontinuerlig modernisering av maskinparken. Vi arbetar även aktivt med att minska den indirekta miljöpåverkan hos våra kunder.

Under år 2018 genomförde vi ett omfattande arbete med att införa ett nytt verksamhetssystem och certifierade samtliga avdelningar enligt ISO 9001. Ett av våra mål är att mäta kundtillfredställelsen och det genomförs dagligen med våra kunder och dokumenteras enligt vår kvalitetsavstämning.

Helt avgörande för att våra medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt är att de har rätt kompetens. Därför investerar vi mycket i kunskaps- och kompetensutveckling.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.