Affärs- och hållbarhetspolicy

Corvara Skadesanering AB ska genom att ta ansvar, genom stort entreprenörskap och ett personligt engagemang i varje uppdrag tillhandahålla marknadens mest kostnadseffektiva och hållbara lösningar inom skadeservice och saneringsområdet.

Detta innebär respekt för och skydd av miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, och god affärsetik. Vi skall uppfylla legala krav och andra relevanta krav. Vi arbetar för att ständigt förbättra verksamheten inom alla områden. Hållbarhet skall genomsyra hela verksamheten och vi utgår från kundens behov och förväntningar för att leverera lösningar som leder mot en hållbar framtid. På Corvara strävar vi efter att ha en positiv inverkan på människor, samhälle och miljö.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.