Arbetsmiljöpolicy

På Corvara erbjuder vi en god, säker och stimulerande fysisk- och psykisk arbetsmiljö som bidrar till att skapa arbetsglädje, trivsel och lönsamhet.

Med en god arbetsmiljö menas att arbetstagarna får känna sig kompetenta, betydelsefulla, delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Samtliga arbetstagare skall trivas och känna sig säkra på sin arbetsplats.

Inom Corvara innebär detta att:

– Arbetet med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet genomsyra hela företaget, beröra samtliga anställda och är en integrerad del av den dagliga verksamheten.

– Riskerna skall minimeras genom underhåll av maskiner och utrustning, tillhandahållande av skyddsutrustning samt genom utbildning i förebyggande skyddsfrågor och säkerhetstänkande samt metod och maskinkunskap.

– Varje arbetstagare tar ansvar för såväl sin egen som kollegornas säkerhet.

– Vi identifierar och följer relevant lagstiftning och branschspecifika regler. Samtliga arbetstagare ansvarar för att de känner till, förstår och efterlever kraven.

– Vi arbetar för att motverka ohälsa, skador och utslagning från arbetslivet.

– Corvaras arbetsplatser skall vara trygga, säkra och fria från alkohol och droger.

– Våra arbetstagare skall ges möjlighet att leva ett friskt och aktivt liv för att höja livskvaliteten och öka välbefinnandet.

2017-05-08

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.