Tillstånd och certifieringar

Corvara Skadesanering AB innehar trafiktillstånd samt tillstånd för yrkesmässig trafik av avfall samt tillstånd för transport av farligt avfall.

Företaget innehar tillstånd att hantera asbest vid rivning.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 sedan år 1999. Under år 2018 certifierades samtliga avdelningar enligt ISO 9001. Certifikatsnummer 1749.

Vi är även auktoriserade enligt Svenska Fogbranschens Riksförbund och certifierade enligt RSVR.

Vid önskemål om att få ta del av Corvara Skadesanering AB:s certifikat, intyg och tillstånd kontakta Åsa Lindedal.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.