Om Corvara

Corvara Skadesanering AB är en av Sveriges ledande aktörer inom skadeservice och sanering med cirka 150 medarbetare fördelat på 10 kontor över hela landet. Vi har en stark specialistkompetens inom våra verksamhetsområden: Sanering av främst brand- och vattenskador åt fastighetsägare och försäkringsbolag, samt fastighetsservice.

Corvara ingår tillsammans med sitt systerbolag Crendo Fastighetsförvaltning AB i den skandinaviska koncernen SSG AS. Crendo arbetar i huvudsak med förvaltnings- och skötseluppdrag på den svenska marknaden.

Vår vision

Vi ska vara Nordens mest attraktiva 24/7 servicepartner.

Vi anpassar våra tjänster efter din verksamhet och erbjuder relevanta och kostnadseffektiva lösningar som vi skräddarsyr efter dina behov. Det kan vi göra tack vare en modern och välanpassad maskinpark. Och framför allt – tack vare våra välutbildade och engagerade medarbetare.

Certifierade

Corvara är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt certifieringsbara i OHSAS 18001.

Vi är också auktoriserade enligt Svenska Fogbranschens Riksförbund, Saneringsföretagens Riksförbund, SFR och certifierade enligt RSVR. Bland våra nöjda kunder finns försäkringsbolag, företag och privatpersoner i hela landet.

Läs mer om våra tillstånd och certifieringar här.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.