Certifierad partner till SOS Alarm

Corvara är certifierad partner till SOS Alarm. Vi har en mycket väl fungerande jourverksamhet och verkar i nära samarbete med räddningstjänsten, försäkringsbolag med mera. Vi kan nås 24 timmar om dygnet via vår jourtelefon, tel 020-100 140.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.