Tjänster

Vår servicevilja är stor!

Vår grundläggande policy är att ge våra kunder hög kvalitet och servicegrad på utförda tjänster. Detta skall möjliggöras genom att tillhandahålla utbildad och motiverad personal samt en modern och välanpassad maskinpark.

Genom att integrera våra tjänster i den aktuella verksamheten kan vi erbjuda mer relevanta och effektiva lösningar. Vi erbjuder olika flexibla lösningar som skräddarsys efter kundens behov.

Skadeservice jour dygnet runt 020–100 140

Corvara arbetar med jourverksamhet dyngnet runt året om, tanken med vår jour är att så snabbt som möjligt rädda restvärde.

Corvara jour utför arbeten åt försäkringsbolag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, statliga verk, m.m.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.