Fastighetsspolning

Gör en stamspolning och rörinspektion i förebyggande syfte

– När du har dålig avrinning, lukt eller ett kluckande avlopp
– Inför en försäljning av en fastighet
– När du köpt en fastighet och funderar på eventuella åtgärder.
– När frågan om stambyte kommer upp

Vi renspolar med hetvatten och filmar så du får en status på fastighetens avloppsledningar och stammar. Vill du bara ha en renspolning så ordnar vi det.

Vänta inte till det blir totalstopp utan låt oss lösa problemet innan det blir akut!

Vi erbjuder flera tjänster inom fastighetsspolning

Avloppsspolning
Köksavlopp med hetvatten för effektiv rengöring, infiltrationsspolning, rotskärning av rötter i ledningar, tankrengöring med besiktning.

Slamsugning
Avloppsbrunnar, dagvattenbrunnar, oljeavskiljare + tvättrännor, rörinspektion med dokumentation, ADR transporter, besiktning oljeavskiljare.

För närvarande erbjuder vi dessa tjänster på följande orter:

• Hedemora – Jakko Holstikko, 070-280 28 26
• Sundsvall – Marcus Nylander, 070-660 21 21
• Umeå –  Johnny Berggren, 072-584 75 57
• Östersund, Bräcke/Ragunda samt Ånge – Michael Hermansson, 070-576 97 70

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.