Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är en populär och efterfrågad rengöringsmetod som hela tiden finner nya användningsområden. Vi arbetar med alla typer av reningstjänster som drivs med högtryck.

Exempel på högtrycksspolningstjänster:

  • Högtrycksrengöring och högtryckspolning kan användas för att rensa rörledningar, cisterner och processutrustning som finns i alla typer av industrier.
  • Vattenblästring är en form av högtryckstvätt som avlägsnar smuts, fett, korrosion, färg och klorider.
  • Vattenbilning tar bort betong från konstruktioner utan att förstöra armering och underliggande konstruktion.

Till vår hjälp har vi den bästa och mest avancerade utrustningen som finns på marknaden. Självklart ser vi till att välja den metod som är bäst lämpad, och mest kostnadseffektiv, för just ditt uppdrag.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.