Sandblästring

Sandblästring är en metod där vi under högt tryck skjuter sand mot en yta för att antingen rengöra den eller förbereda den inför någon slags behandling. I dammkänsliga miljöer går det alldeles utmärkt att tillsätta vatten till sanden och på så sätt arbeta helt dammfritt.

Metoden används exempelvis för att rengöra förbränningspannor och tubpaket från sot och fastbrända partiklar på värmeverk. Våra operatörer har mångårig erfarenhet av pannrengöring/pannblästring och bistår gärna med såväl rådgivning som genomförande.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.