Skadeservice

Corvara Industri- och skadeservice är en av Sveriges ledande aktörer inom skade- och saneringsbranschen. Företaget har en lång erfarenhet av skadesanering. Här finns en bred kompetens för att klara av alla typer av saneringsarbeten i alla typer av miljöer såsom, skolor, förskolor, publika lokaler, sjukhus, industrier, bostäder m.m. Corvara samarbetar med de flesta försäkringsbolag och har avtal med flera kommuner, kommunala fastighetsbolag, byggbolag samt privata fastighetsägare och förvaltare. Skadeservice finns i dagsläget på 21 orter i Sverige och har ca 200 personer anställda.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.