Asbestsanering och asbestinventering

Trots att asbest totalförbjöds på 1980-talet kan det finnas kvar i olika miljöer då damm med asbestfibrer kan sväva i luften under väldigt lång tid. Asbest är svårt att upptäcka, inte minst för en lekman, så misstänker du att det finns asbest i byggnaden ta gärna en kontakt med oss på Corvara.

Vi erbjuder asbestsanering, inventering och provtagning av asbest. Våra medarbetare har lång erfarenhet och modern utrustning tillhands, och hjälper dig gärna med ett effektivt och säkert saneringsarbete.

Vi har naturligtvis alla tillstånd som krävs för att frakta farligt avfall.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.