Brandsanering och restvärdesräddning

Få saker är så förödande som en brand. Skadorna blir ofta stora och orsakas inte bara av själva branden och röken, utan också av vatten från släckningsarbetet.

Med hjälp av vår brandsanering och restvärdesräddning kan vi minimera skadorna efter en brand. Vi vet hur man ska prioritera och ser till att rädda allt som räddas kan. När vi är klara kan du varken se några spår av brand eller känna någon lukt.

Vi har avtal med samtliga av de större försäkringsbolagen vilket bidrar till en smidig och effektiv hantering av dina försäkringsärenden.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.