Fuktskador / vattenskador

Fukt kan ställa till med stora materiella skador om inte problemen åtgärdas i rätt tid, på rätt sätt.

Vi utreder problemen – snabbt och effektivt

Med vår kompetens i ryggen kan du vara helt trygg i att du får en fuktutredning att lita på. Med rätt åtgärder hjälper vi dig till färre fuktskador och lägre kostnader i framtiden.

Våra medarbetare är rustade med den bästa utrustningen som finns på marknaden och har stor kännedom om såväl byggkonstruktioner som hur olika material reagerar i fuktiga miljöer.

En annan fördel med att anlita oss är att vi jobbar snabbt och effektivt. Vårt mål är alltid att verksamheten ska igång så fort som möjligt eller att de boende ska flytta tillbaka till sina bostäder så snart det går.

Vi samarbetar även med försäkringsbolagen vilket underlättar när skador uppstår.

Kontakta oss

Misstänker du en fukt- eller vattenskada i fastigheten – hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig med en fuktutredning. Vid akut skada ring oss på tel 020-100 140.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.