Luktsanering

Dålig lukt kan uppstå av en mängd olika anledningar – allt från tobaksrökning till förruttnelseprocesser, djur, avföring, brandskador, fuktskador och mycket annat.

Våra medarbetare har stor teknisk kunskap inom området och kan sanera de mest ”omöjliga” dofter, från mögel till branddoft.

I samband med en luktsanering undersöker vi vad som är den bakomvarande orsaken till lukten innan vi rekommenderar lämpliga åtgärder. Vilken metod vi rekommenderar beror på vad som ligger bakom problemet.

I många fall är luktskador ett försäkringsärende beroende på hur skadan uppkommit. Då kan det vara tryggt att veta att vi samarbetar med försäkringsbolagen för smidigaste möjliga hantering av ditt ärende.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.