Mögelsanering

Mögel påverkar innemiljön i fastigheter negativt, dels i form av dålig lukt och dels i form av sämre hälsa hos personer som vistas i byggnaden. Mögelproblem bör alltid åtgärdas så snart som möjligt.

Vi kan hjälpa till med både mögelsanering och fuktutredning/detektering av mögel, och har lång och bred erfarenhet inom området.

Vanliga ställen att hitta mögel på är vindar, källare, badrum och andra fuktiga utrymmen med dålig ventilation eller bristfälligt fuktskydd. Men både att finna och att sanera lokaler från mögel kräver oftast expertkunskaper. Förutom att ta bort möglet ser vi även till att åtgärda orsaken så att problemet inte kommer tillbaka.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.