Oljesanering

Sanering av olja, bensin, diesel och liknande oljebaserade produkter kräver gedigen kunskap och expertis. Vi erbjuder flera tjänster inom oljesanering av både vatten- och markområden.

Det finns en mängd olika tekniker att använda för att sanera olja. Vilken som är bäst lämpad beror bland annat på hur föroreningen har skett och vilka skador som orsakats. Vi har utrustning för länsläggning och oljesanering av strömmande vatten och utför även sanering genom att gräva ur och omhänderta förorenad mark.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.