Sanering och avfuktning av krypgrund

En fuktig krypgrund utgör en miljö där mikroorganismer, mögel, svampar och bakterier trivs bra. När material angrips finns det även risk för att innemiljön påverkas negativt.

Upplever du dålig lukt och/eller ohälsa hos personer som vistas i byggnaden bör du överväga sanering eller avfuktning. Vi kan hjälpa dig att komma tillrätta med problemen på bästa sätt.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.