Ventilationsrengöring

Ett smutsigt ventilationssystem kan förorena luften istället för att ge bra ventilation. Lager av damm och smuts gör att luften får svårt att passera, vilket får till följd att inomhusklimatet försämras. En energiförbrukning följer också i spåren av smutsiga ventilationssystem. Därtill kommer brandsäkerheten och risken för mögelangrepp
som två andra viktiga parametrar. Låt oss rengöra systemen åt dig. Vi använder marknadens mest moderna och effektiva utrustning och utför även desinficering av ventilationsanläggningar.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.