Slamsugning

Slamsugning är ett effektivt sätt att tömma och rengöra tankar. Vi kan hjälpa till både vid mer akuta händelser som vid förebyggande insatser.

Med våra moderna bilar kan vi erbjuda olika lösningar för olika behov:

Slambilar

Löser de mest grundläggande behoven för sugning av slam och sediment.

Kombispolbilar

Erbjuder spolning och sugning samtidigt. Lämpligt vid såväl kulvertspolning som vid rengöring av stora tankar och processutrustning.

Avvattningsfordon

Har slamsugningsfunktion och avvattningsutrustning för att minimera transporter av vatten, avfallsmängd och utsläpp.

ADR-klassade fordon

Med våra ADR-utrustade fordon kan vi hjälpa till med transport av farligt gods i tank, till exempel brandfarliga, sura, basiska och andra miljöfarliga ämnen. Fordonen har extra säkerhetsutrustning och körs av specialutbildade förare.

Tips

Det bästa sättet att undvika igenslamningsproblem och dyra driftstopp är att genomföra regelbundna slamsugningar. Anlita oss gärna för kontinuerligt underhåll!

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.