Stoftavskiljare A27

Vårt egenutvecklade mobila ventilationssystem A27 renar miljö och luft även under mer extrema förhållanden. Systemet kan till exempel användas vid asbestrivning, blästring och rivning.

A27 kan också användas för att skapa under- eller övertryck i utrymmen, vid avkylningsprocesser eller för att vädra ut vattenånga och rökgaser. Luften blir ren både snabbare och effektivare.

Några jobb där denna metod använts med gott resultat och nöjda kunder:

– Fortum Kraftvärmeverk i Högdalen använde A27 i deras pannor, vid bilnings- och blästringsarbeten och för utvädring

av hälsofarliga ångor vid plastarbeten.

– Vädring av vattenånga ur kokartornet, SCA Östrand Pappersbruk i Sundsvall.

– Rivning på tunnelbanestation, Borrbolaget i Järna AB Stockholm.

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.