Vakuumsugning

Vakuumsugning kan användas till allt från att forsla torra material som grus och spån till att rengöra svårtillgängliga ytor från slam, vätskor och mycket mer.

Vi kan ta oss an de mest krävande uppdragen. Med rätt utrustning och kompetens transporterar vi material med lyfthöjder upp till 100 meter. Att jämföra med traditionella slambilar som klarar ungefär sex till sju meter.

Vill du att vi tar hand om miljöfarligt material har vi möjlighet att lasta det direkt på fordonet för vidare transport direkt till deponianläggningen. Vi har både bilar som är utrustade för att packa uppsuget miljömaterial direkt i ”big bags”, och ADR-klassade bilar som är godkända för transport av farligt gods.

Till våra fordon kan vi även koppla utrustning för att blåsa torra material, som till exempel singel in under husgrunder. Vår materialkross används i sin tur för att mala ner material och suga ut det till sugbilen. Smidigt och så gott som dammfritt!

Vi finns nära dig

10 kontor i hela landet och över 150 medarbetare. Vi har resurser att utföra stora uppdrag, och kan lätt omfördela våra resurser mellan våra olika kontor.